ชื่อยาทำแท้ง

ยาที่ใช้ทำแท้งมีชื่อว่าอะไรบ้าง

ชื่อยาทำแท้ง

ยาที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อยุติการตั้งครรภ์มีชื่อว่า “Mifepristone” และ “Misoprostol” การใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ต้องทำโดยแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่มีความรู้และประสบการณ์ การใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ต้องดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยาและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด

กรณีต้องการปรึกษา หรือ สังซื้อ ยา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์แอด @2planned เรามีผู้เชียวชาญให้คำปรึกษา ระหว่างใช้ยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกวิธีและปลอดภัย